1. Narasi

Yaiku karangan utawa paragraf, utawa pada kang nyritakaké kedadéyan kanthi wektu utawa kedadén kang runtut saka wiwitan ngati pungkasan. Sok sapa sing maca paragraf  iki kaya-kaya nglakoni kaya déné kedadéyan kang ana jroning crita.

2. Argumèntasi

Yaiku karangan utawa paragraf  kang isiné ngenani panemu kanthi linambaran alesan-alesan kang mathuk.

3. Deskripsi

Yaiku paragraf utawa karangan kang isiné nggambaraké sawijining obyèk (bisa panggonan utawa wewujudan liyané) kanthi trewaca. Sok sapa kang maca paragraf iki kaya-kaya ngerti dhéwé obyèk kang digambaraké ana ing jroning paragraf iki.

4. Pèrsuasi

Yaiku paragraf utawa karangan kang isiné ngajak para pamaca supaya nglakoni apa kang dikandhakaké panulis.

5. Eksposisi

Yaiku paragraf utawa karangan kang isiné njlèntrèhaké nganti cetha terwaca.  Ana ing bab iki kang arep dirembug yaiku ngenani paragraf  narasi. Kaya kang

 

URUT-URUTAN NULIS NARASI

 • Nemtokake tema karangan
 • Nemtokake tujuan karangan
 • Nglumpukake bahan-bahan karangan
 • Noto rantamaning karangan
 • Ngembangake rantamaning karangan

URUT-URUTAN NULIS DESKRIPSI

 • Netepake objek kang bakal katulis
 • Nemtokake bates objek kajian
 • Observasi kanthi cermat lan tuntas
 • Gawe gambaran kanthi cetha *
 • Gawe reng-rengan apa kang arep dikembangke
 • Milih ukara kang pener kanggo nggambarake objek kanthi trep
 • Naliti panulisan supaya dadi tulisan kang trep